ปลวกเป็นสัตว์ตาบอด จริงหรือไม่ ?

ปลวกเป็นสัตว์ตาบอด_จริงหรือไม่ ?

ปลวกเป็นแมลงที่ทำรังและใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ใต้ดิน ภายในรัง อุโมงค์ทางเดินดิน ที่ทั้งมืดสนิม เนื่องจากแสงแดดส่องลงไปไม่ถึง พวกปลวกมันจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีวิวัฒนาการในการมองเห็น แต่จะเป็นเฉพาะกับปลวกทหารและปลวกงานเท่านั้น ที่ไม่มีตาในการมองเห็น ตาจะใช้หนวดแทน เป็นอวัยวะรับความรู้คลำทาง หาอาหาร สร้างรัง ส่วนปลวกในวรรณะสืบพันธุ์ (ราชินี ราชา แมลงเม่า )จะมีตาในการมองเห็น เนื่องจากปลวกวรรณะสืบพันธุ์ พวกมันจำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการมองเห็น เพื่อไปหาทำเลในการสร้างอาณาจักรใหม่ต่อไปอยู่เรื่อย ๆ นั้นเอง