ระบบเหยื่อไบโอ

ระบบเหยื่อไบโอ

ระบบนี้เหมาะสมเฉพาะ “บ้านที่มีปัญหาปลวกแล้ว” โดยทีมช่างจะนำสถานีเหยื่อบนดิน (Above-ground Station) ติดตั้งตรงจุดที่พบปลวก ภายในตัวบ้าน อาคาร เมื่อกำจัดปลวกรังนี้จนตายต่อเนื่องรังแล้ว หลังจากนั้น จะป้องกัน “ปลวกรังใหม่” ด้วยวิธีการ “ระบบอัดน้ำยา” รอบ ๆ บ้าน อาคาร ระบบนี้กำจัดปลวกได้ดี โดยเฉพาะสายพันธุ์ Coptotermes

สำหรับการเข้าบริการ ในช่วงของระยะกำจัดปลวก (พบปัญหาปลวกเข้าทำลาย) ประมาณ 2 เดือนแรก ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการ ติดตั้ง เติมเหยื่อ และตรวจเช็คติดตามผล ทุกระยะ 7-30 วัน (ช่วงแรกทุก 7-10 วัน ) เพื่อประสิทธิภาพของการกำจัดปลวกที่ดี

 

1. ติดตั้งสถานีเหยื่อ
ติดตั้งสถานีเหยื่อบนดิน (Above-ground Station) ในตำแหน่งที่พบตัวปลวก

2. การตรวจสอบครั้งที่ 1 (7 – 10 วันหลังจากติดตั้ง)
การตรวจสอบครั้งแรกจะทำการตรวจสอบ 7 วัน หลังจากการติดตั้ง ทำการเปิดฝาสถานี ถ้าพบว่าปลวกกำลังกินเหยื่อ ก็ปิดฝาและปิดผ้าเทป กรณีกล่องเหยื่อพบประชากรปลวกมีการเคลื่อนไหวมาก และพบปริมาณการกินเหยื่อมากกว่า 50 % จะใส่เหยื่อเพิ่มลงในสถานี

3 .การตรวจสอบซ้ำในครั้งต่อไป (ทุก ๆ 7-30 วัน)
ระยะเวลาในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของปลวกในครั้งต่อไป ขึ้นอยู่กับปริมาณการกินเหยื่อของปลวก และจำนวนเหยื่อที่ใส่ไปในกล่อง โดยระยะประชากรปลวกได้ถูกกำจัดลงเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งตายยกรัง ในระหว่างการตรวจสอบสถานี ควรทำให้เสร็จในระยะเวลาอันสั้นรวมทั้งการบรรจุเหยื่อ ทั้งนี้เพื่อลดการรบกวนการกินเหยื่อของปลวก

4. การตรวจเช็คในกรณีไม่มีการเคลื่อนไหวของปลวก ระยะตรวจเช็คทุก (3-4 เดือน)
เมื่อกำจัดปลวกตายต่อเนื่องถึงรังเรียบร้อย จะทำการเจาะอัดน้ำยารอบ อาคาร/บ้าน เพื่อป้องกัน ปลวกภายนอกเข้ามาทำลายภายในตัวบ้าน

Contact US

ติดต่อขอคำปรึกษาปัญหาปลวก แมลง กับนักวิชาการ สาขาใกล้ๆ บ้าน ฟรี!