การคิดราคาค่าบริการ ?

หลักการคิดราคาค่าบริการกำจัดปลวก

ในปัจจุบันนั้น บริษัทกำจัดปลวกมีวิธีการคิดราคาค่าบริการ หลายรูปแบบ เช่น ราคาต่อรายปี รายเดือน หรือราคาต่อครั้งบริการ ส่วนวิธีการคำนวณราคาก็แตกต่างกัน เช่น คำนวณค่าบริการจาก ขนาดตัวอาคาร ปริมาณน้ำยาที่ใช้ หรือ ระยะเวลาดูแล เป็นต้น

ปัจจัยที่มีผลต่อการคำนวณราคาค่าบริการนั้น มีปัจจัยหลักๆ อยู่ 3 ปัจจัย คือ

 1. ขนาดตัวอาคาร
 2. ระบบกำจัดปลวก
 3. ระดับความรุนแรงของปัญหาปลวก

 

ปัจจัยที่ 1 ขนาดตัวอาคาร

การวัดขนาดตัวอาคารนั้น จะวัดจาก ความยาวรอบตัวอาคาร หรือวัดเส้นรอบตัวบ้าน (เมตร) : ความยาวรอบตัวอาคาร (LM)

สำหรับค่า LM ที่มีค่าสูงนั้น ราคาค่าบริการจะสูงขึ้นตามค่า LM

ปัจจัยที่ 2 ระบบกำจัดปลวก

ระบบกำจัดปลวก ที่เหมาะสมกับบ้านนั้น ขึ้นอยู่กับ สายพันธุ์ปลวก และลักษณะของตัวอาคาร สำหรับอัตราคิดค่าบริการของแต่ละระบบนั้น จะไม่เท่ากัน เช่น

อัตราการคิดราคาค่าบริการ ระบบเหยื่อ เริ่ม 400-700 บาท/ LM 1 เมตร **

อัตราการคิดราคาค่าบริการ ระบบน้ำยาเคมี เริ่ม 150-280 บาท/ LM 1 เมตร **

** หมายเหตุ : อัตราการคิดราคาค่าบริการ ต้องใช้ปัจจัยอื่นๆ พิจารณาด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาปลวก

ปัจจัยที่ 3 ระดับความรุนแรงของปัญหาปลวก


ระดับความรุนแรงของปัญหาปลวก ก็ถือว่าเป็นอีก 1 ปัจจัย เนื่องจากว่า ระดับของปัญหาปลวกหนัก เบา ระยะที่ 1 – ระยะที่ 3 ก็มีผลต่อการกำจัดปลวก ถ้ามีระดับปัญหาของปลวกขั้นรุนแรง มีปลวกขึ้นกระจายทั่วบ้าน วิธีการกำจัดอาจจะต้องใช้ปริมาณสถานีเหยื่อ ปริมาณน้ำยา และระยะเวลาที่มากขึ้น ราคาค่าบริการอาจะสูงขึ้นกว่าบ้านที่มีระดับปัญหาของปลวกเริ่มแรก ระยะที่ 1


ข้อสรุปนั้น พบว่าปัจจัยที่นำมาคำนวณราคาค่าบริการ นั้น มีหลายๆ ปัจจัย เนื่องจาก งานบริการกำจัดปลวก จำเป็นจะต้องเลือกใช้วิธีการกำจัดปลวก ให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ปลวก และลักษณะปัญหาของอาคาร เช่น บางอาคารอาจจะใช้วิธีกำจัดปลวกเพียง 1 ระบบ แต่บางอาคารต้องใช้หลายๆ ระบบ มาประยุกต์ ปรับปรุง ให้เข้ากับลักษณะของปัญหาปลวกนั้น


สำหรับท่านใดที่กำลังประสบปัญหาปลวกขึ้นบ้าน หรือกำลังมองหาวิธีการป้องกันปลวก นั้น ทางทีมผู้เชี่ยวชาญของโฮมเคมีคอล ยินดีเข้าไปให้คำปรึกษา และประเมินราคาให้ ฟรี สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาใกล้บ้าน

Contact US

ติดต่อขอคำปรึกษาปัญหาปลวก แมลง กับนักวิชาการ สาขาใกล้ๆ บ้าน ฟรี!