ทีมผู้เชี่ยวชาญ

นายสุริยา เหลากลาง
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกำจัดปลวก ตามหลักวิทยาศาสตร์

Homechemical Center

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฮมเคมีคอล ดำเนินธุรกิจบริการกำจัด และ ป้องกัน ปลวก แมลง ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ก้าวเป็นผู้นำด้านการกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ โดยมุ่งเน้นคุณภาพความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และให้ความสำคัญกับทีมงานบริการ ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ จำแนก วิเคราะห์ จัดการปัญหาปลวก แมลงได้อย่างถูกต้อง

Certificates : AIB International , Termite Bait USA. , เทคนิคจัดการแมลงแบบบูรณาการ , TPMA.

kac1

Contact US

ติดต่อขอคำปรึกษาปัญหาปลวก แมลง กับนักวิชาการ สาขาใกล้ๆ บ้าน ฟรี!