ระบบบน้ำยาเคมี

ระบบ HOMECHEM (น้ำยาเคมี)

ระบบน้ำยาเคมี เป็นระบบเจาะพื้นอัดน้ำยาลงดินใต้พื้นบ้านหรืออาคาร ที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ การเจาะพื้นต้องเจาะภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของปลวก ทั้งนี้เพื่อให้ครอบ คลุมทั้งตัวบ้านและนอกบ้าน เพื่อ ป้องกัน ปลวก เข้าสู่ตัวบ้านและอาคารได้

 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

1. ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะพื้นอาคารโดยเจาะให้ผ่านคอนกรีตถึงพื้นดิน

2. อัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน เพื่อให้สารเคมีกระจายไปทั่วบริเวณโดยใช้เครื่องอัดที่มีแรงดันสูง

3. หลังจากการทำบริการอัดน้ำยาเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอุดทุกจุดที่เจาะโดยใช้วัสดุที่สภาพใกล้เคียงกับพื้นผิวเดิมมากที่สุด หรือใช้หัวอุดสแตนเลทปิดรู

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ คุณภาพระดับสากล พรีเมี่ยม

AGENDA 25 EC

 น้ำยาอาเจนด้า 25 EC (Thai Version)

 เทมพริด กำจัดมด แมลง

Contact US

ติดต่อขอคำปรึกษาปัญหาปลวก แมลง กับนักวิชาการ สาขาใกล้ๆ บ้าน ฟรี!