โฮมเคมีคอล ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้พนักงาน สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า

Home Chemical ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  เดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19  ให้แก่พนักงาน พร้อมรณรงค์ปูพรมให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 100%  ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงที่สุดและเร็วที่สุด พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกัน  

         นอกจากนี้เรายังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด ยังคงมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 สู่ส่วนรวม โดยพนักงานทุกคนที่ให้บริการ จะสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ ก่อนออกปฏิบัติงานทุกเช้า ช่างทุกคนจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังติดตั้งเสร็จ ระมัดระวังไม่หยิบจับอุปกรณ์ของลูกค้าตลอดการทำงาน รวมทั้งทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน

      และทาง Home Chemical ยังมีมาตรการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ขอให้เชื่อมั่นได้เลยว่าใช้บริการกำจัดปลวก กับ Home Chemical ปลอดภัยห่างไกลไวรัสโควิด-19  และ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน