คุมเข้มต่อเนื่อง รับมือโควิดระลอก 3

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19  ที่กลับมาระบาดเป็นรอบที่ 3  โดยมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนกระจายไปหลายพื้นที่ในต่างจังหวัด ทั่วประเทศไทย โฮมเคมีคอลพร้อมรับมือการระบาด ระลอกใหม่ โดยมีมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงขณะให้บริการแก่ลูกค้า

ปัจจุบัน โฮมเคมีคอล ยังคงมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 สู่ส่วนรวม โดยพนักงานทุกคนที่ให้บริการ จะสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำงาน เตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ประจำในสำนักงาน รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและจุดสัมผัสภายในสำนักงานทุกสาขา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่รับบริการ

ด้านการทำงานของทีมช่างซึ่งจะต้องเดินทางไปให้บริการกำจัดปลวกที่บ้านลูกค้านั้น โฮมเคมีคอล มีมาตรการป้องกันสูงสุดเพื่อลดความกังวลของลูกค้า โดยก่อนออกปฏิบัติงานทุกเช้า ช่างทุกคนจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังติดตั้งเสร็จ ระมัดระวังไม่หยิบจับอุปกรณ์ของลูกค้าตลอดการทำงาน รวมทั้งทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน

ขณะนี้ โฮมเคมีคอล กำลังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ จึงขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับบริการอย่างปลอดภัย