แพทย์ชี้ซากแมลงสาบน่ากลัวกว่าตัวเป็นๆ

แมลงสาบมี 2 สายพันธุ์ได้แก่ Blatella germanica และ Periplaneta Americana ในเมืองไทยพบสายพันธุ์ Perplaneta Americana มากที่สุด ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าอีกสายพันธุ์ สิ่งที่น่ากลัวคือ มีรายงานวิจัยในสหรัฐฯ ว่า ผู้ป่วยโรคหืดที่แพ้แมลงสาบจะมีความรุนแรงของโรคมากกว่าคนที่ไม่แพ้และมีอัตราตายสูงกว่าคนที่ไม่แพ้แมลงสาบเลย
     ในแมลงสาบตัวเป็นๆ ส่วนที่ทำให้คนแพ้คือ ปัสสาวะ อย่างไรก็ตาม ซากแมลงสาบที่ตายในบ้านและสลายเป็นส่วนประกอบเป็นฝุ่นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ก่อภูมิแพ้ในคน
 
แหล่งข้อมูล : รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี