กระเปาะนางพญาปลวก

กระเปาะนางพญา

     นางพญาปลวกและราชาปลากจะอาศัยอยู่ใน “กระเปาะนางพญา” (Royal Cell) เท่านั้น ซึ่งอยู่ด้านล่างของจอมปลวก ถูกกักขังไว้ มีหน้าที่ออกไข่ประมาณ 100-200 ฟอง/วัน บางชนิดอาจสูงถึง 30,000 ฟอง/วัน โดยปลวก 1 รังจะมีนางพญาและราชาเพียง 1 คู่เท่านั้น
 

ขั้นตอนการผสมพันธุ์ นางพญาปลวก ราชินีปลวก

  • เริ่มจากเพศเมีย ซึ่งเป็น ราชินีปลวก จะชูส่วนท้อง และ ปล่อยกลิ่นฟีโรโมนเพศ
  • ทำให้ ปลวกราชา เคลื่อนที่เข้าไปหาและเริ่มการผสมพันธุ์
  • นางพญาปลวกจะเริ่มวางไข่ในระยะต่อมาภายในระยะเวลา 1 เดือน
  • การวางไข่ครั้งแรก จะมีจำนวนน้อยประมาณ 10 ฟอง หรือมากกว่า
  • โดย ปลวก รุ่นแรกจะเป็น ปลวกงาน และ ปลวก ทหาร
  • ต่อมาส่วนท้องของ นางพญาปลวกจะขยายใหญ่ขึ้น จะเริ่มวางไข่อีก และ จะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนไม่ได้
  • ในครั้งนี้จะเป็นการผลิต ปลวกงาน และ ปลวกทหาร ให้เพิ่มขึ้น ในระยะ 3-4 ปีต่อมา ราชินีจึงวางไข่เพื่อผลิตวรรณะสืบพันธุ์ชุดแรก (primary reproductive)
  • สำหรับตัว ราชาปลวก จะมีรูปร่างขยายขึ้นกว่าเดิมไม่มากนัก จะคอยอยู่ใกล้ๆ กับตัว นางพญาปลวก เพื่อทำการผสมพันธุ์เพียงอย่างเดียว
  • นางพญาปลวกและ ปลวกราชา จะมีอายุยืนยาวถึง 25-50 ปี