พบแมลงเม่าภายในบ้านแสดงว่าบ้านเรามีปลวก ?

พบแมลงเม่าในบ้าน for web
แมลงเม่า (Alates) จริงๆแล้วคือ ปลวก ที่มีปีก อยู่ในวรรณะสืบพันธุ์ที่นางพญาปลวกสร้างขึ้นให้บินออกจากรังไปสร้างรังใหม่ อาจจะเกิดขึ้น ปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น ในช่วงฤดูที่เหมาะสมของปี ขึ้นอยู่กับชนิดของปลวก ซึ่งแมงเม่าจะออกบินในเวลาที่เหมาะสม เช่น ฝนตกหลังจากอากาศแห้งแล้งมานาน ฝนตกทำให้ดินอ่อน และแมงเม่าสามารถขุดดินลงไปทำรังได้
     แมลงเม่าที่นางพญาปลวกสร้างขึ้นจะให้บินออกจากรังไปสร้างรังใหม่นั้น จะสามารถบินไปได้ทุกๆ ที่ ระยะทางที่ไกลได้ เหมือนกับแมลงทั่วไป โดยที่จะมุ่งไปหาแสงสว่างจากหลอดไฟเป็นหลัก ดังนั้นหากบ้านของเรามีแสงสว่างจากหลอดไฟ ก็มีโอกาสที่แมลงเม่าจากบริเวณอื่น ๆ บินเข้ามาเล่นไฟภายในบ้านของเราได้  หากพบแมลงเม่าภายในบ้านก็ไม่ใช่ว่าบ้านเรามีปลวกเสมอไป
      ในจำนวนแมลงเม่าที่บินออกมาจำนวนมากหลายๆพันตัว แต่จะมีเพียงไม่กี่คู่ที่จะอยู่รอดปลอดภัยจนสามารถสร้างอาณาจักรใหญ่โตได้ เนื่องจากแมลงเม่ามีศัตรูตามธรรมชาติเยอะมาก ทั้งจิ้งจก คางคก มด และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากเห็นแมลงเม่าบินมาเล่นไฟที่บ้านอย่างแน่นอน เพราะนั่นหมายถึง จะมีอาณาจักรปลวกเกิดขึ้นใหม่บริเวณบ้านของเราได้
     หนทางที่ดีที่สุดในการป้องกันปลวกคือการอัดเคมีป้องกันกำจัดปลวกทั่วพื้นดินใต้บ้านและบริเวณโดยรอบเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อขจัดโอกาสไม่ให้แมลงเม่าสามารถสร้างอาณาจักรในพื้นที่บ้านของเราได้