ทำไมฉีดน้ำยาเคมี ปลวกยิ่งเพิ่มมากขึ้น ?

ทำไมฉีดน้ำยาเคมี ปลวกก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ?    

 

      ยาฆ่าปลวก สเปร์ยกระป๋องยากำจัดปลวกนั้น ก่อนจะใช้ทุกครั้งควรอ่านฉลากก่อนใช้ทุกครั้ง เพราะฉลากจะบอกคุณอย่างชัดเจนถึงวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และที่สำคัญฉลากจะบ่งบอกถึงสารเคมีที่มีการออกฤทธิ์อย่างไร หากใช้งานผิดประเภท จะยิ่งทำให้ปลวกกระจาย ลุกลามทั่วบ้านได้
 
ผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดปลวก จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. สารเคมีที่มีฤทธิ์ขับไล่ปลวก
สารที่มีฤทธิ์ขับไล่ปลวก จะสามารถเพียงกำจัด ฆ่าปลวกได้เฉพาะตัวปลวกที่สัมผัสน้ำยาที่ฉีดเท่านั้น ส่วนปลวกตัวที่เหลือ จะรับรู้สารเคมีที่ฉีดไป จะหนีไปย้าย ไปทำลายไม้ส่วนอื่น ๆของบ้านแทน ย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเรื่อยๆ ทำให้การกำจัดปลวก ไม่จบสิ้น ปลวกกระจายทั่วบ้าน เพิ่มปริมาณมากขึ้น
 
2. สารเคมีที่มีฤทธิ์ไม่ขับไล่ปลวก
สารที่มีฤทธิ์ไม่ขับไล่ปลวก เมื่อฉีดน้ำยาเคมีไป ปลวกจะไม่สามารถรับรู้อันตรายจากสารเคมี จึงเดินมาสัมผัสสารเคมี และเมื่อปลวกเข้ามาสัมผัสสารเคมีชนิดนี้แล้ว ปลวกก็จะนำสารส่งต่อพิษ แก่ประชากรปลวกตัวอื่น ๆ ที่อยู่ภายในรัง
 
      การฉีดพ่นสารเคมีไม่สามารถทำให้ปลวกหายไปจากบ้านได้ทั้งหมด แต่จะระงับการลุกลามได้ชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากรังปลวกอยู่ใต้ดิน และมีปริมาณประชากรมากกว่า 1 ล้านตัว หากต้องการวิธีกำจัดปลวก ได้ถึงรังปลวก ควรปรึกษาบริษัทที่เชี่ยวชาญกำจัดปลวก