ข้างบ้านฉีดปลวก จะหนีมาบ้านเราหรือไม่

   

ถ้าหากข้างบ้านของเรา เรียกใช้บริการฉีดอัดน้ำยาเคมีกับบริษัทกำจัดปลวก ไม่ว่าจะเพื่อการกำจัดปลวกหรือเพื่อป้องกันแล้ว เราในฐานะเพื่อนบ้านที่อยู่ติดรั้วเดียวกัน จะต้องทำอย่างไร…? ปลวกมันจะหนีย้ายมาที่บ้านของเราหรือไม่..?
 
เบื้องต้นเราอาจจะต้องรู้ก่อนว่าบริษัทกำจัดปลวกที่มาให้บริการข้างบ้านของเรานั้น เขาใช้ #น้ำยาเคมีประเภทไหน..ในการฉีด อัดน้ำยา เพื่อประเมินการบุกรุกของปลวกมาที่บ้านของเรา
สำหรับน้ำยาเคมีที่ใช้ในการกำจัดปลวกนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ตามการออกฤทธิ์
 
1. สารเคมีที่มีฤทธิ์ขับไล่ปลวก ( Repellent Effect)
สารที่มีฤทธิ์ขับไล่ปลวก จะสามารถเพียงกำจัด ฆ่าปลวกได้เฉพาะตัวปลวกที่สัมผัสน้ำยาที่ฉีดเท่านั้น ส่วนปลวกตัวที่เหลือ จะรับรู้สารเคมีที่ฉีดอัดลงดิน แล้วปลวกจะหนีไปย้ายไปบริเวณที่ไม่มีสารเคมีฉีดพ่น
 
2. สารเคมีที่มีฤทธิ์ไม่ขับไล่ปลวก ( Non Repellent Effect)
สารที่มีฤทธิ์ไม่ขับไล่ปลวก เมื่อฉีดน้ำยาเคมีไป ปลวกจะไม่สามารถรับรู้อันตรายจากสารเคมี จึงเดินมาสัมผัสสารเคมี และไม่เกิดการย้ายหนีไปบริเวณอื่น ๆ
หากพบปัญหาเช่นนี้ แนะนำให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทกำจัดปลวก เข้ามาตรวจเช็ค ประเมินความเสี่ยง และแนะนำวิธีป้องกันปลวกก่อน ที่ปลวกจะเข้ามาสร้างความเสียหายในบ้านของเราก่อน
“ ป้องกันไว้ ดีกว่าการแก้ ”