ปลวก กับ มด แตกต่างกันอย่างไร

จุดสังเกตเพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างแมลงเม่ามดและแมลงเม่าปลวกนั้นมีอะไรบ้าง


1. หนวด
หนวดของมดมีปีกจะมีความโค้ง หักงอเข้าหากัน ในขณะที่หนวดของแมลงเม่าปลวกจะสั้นกว่ามาก และมีลักษณะเป็นเส้นตรง

 

2. ลำตัว
ลำตัวของแมลงโดยทั่วไปจะเป็นข้อและปล้อง ซึ่งสามารถแยกออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ซึ่งทั้งสามส่วนของลำตัวมดมีปีกจะแยกออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด โดยจะมีส่วนเอวที่คอดเข้าอยู่ด้านบนข้อต่อระหว่างช่วงอกและท้อง ในขณะเดียวกัน ลำตัวของแมลงเม่าปลวกทุกๆ ส่วน จะมีความกว้างพอๆ กัน จนไม่สามารถแยกส่วนอกและส่วนท้องออกจากกันได้

 

3. ปีก
ตรงส่วนปีกนี่แหละค่ะ ที่มีจุดแตกต่างปรากฎให้เห็นอยู่มากที่สุด เพราะแม้จะมีปีก 2 คู่เหมือนกัน แต่ขนาด รูปร่าง และสีนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยที่ปีกของแมลงเม่าปลวกจะยาวกว่าลำตัวถึงเกือบสองเท่า และปีกทั้งสองคู่มีขนาดเท่ากัน แต่ปีกของมดจะสั้นกว่าลำตัวโดยมีปีกคู่หน้าที่ยาวและกว้างกว่าปีกคู่หลัง นอกจากนี้ ปีกของแมลงเม่าปลวกยังเป็นสีขาวใสที่มีความโปร่งแสงมากกว่า ในขณะที่ปีกของมดจะเป็นสีชาในโทนน้ำตาล