กำจัดปลวกด้วยฮอร์โมน

กำจัดปลวกด้วยฮอร์โมน

วิธีการกำจัดปลวกในรูปแบบใหม่ เป็นวิธีกำจัดปลวกที่นักวิทยาศาตร์ได้คิดค้น วิจัยและทดสอบจนมั่นใจครับ ด้วยการใช้ฮอร์โมนเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบการเจริญเติบโตปลวก และใช้ฟีโรโมนในการควบคุมปลวก ทำให้วิธีนี้มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่องถึงรัง และไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์เลี้ยง สิง่แวดล้อม จึงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากในหลายๆ ประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นวิธีที่ตอบโจทย์ของคนที่มีปัญหาปลวกขึ้นภายในบ้าน วิธีกำจัดปลวกวิธีนี้มีชื่อเรียกว่า ระบบกำจัดปลวก Home-Bait

 

ระบบกำจัดปลวก Home-Bait เป็นวิธีที่เลียนแบบพฤติกรรมการหาอาหารของปลวก ด้วยการสร้างแหล่งอาหารพิษ หรือเหยื่อกำจัดปลวก ทำให้เกิดการส่งต่ออาหารพิษภายในรังปลวก ส่งผลให้การกำจัดปลวกได้ทั้งกองทัพปลวก หรือกำจัดได้ทั้งรัง โดยที่ปลวกไม่สามารถรับรู้ถึงอันตรายจากเหยื่อที่ได้กินเข้าไป นั้นได้เลย

 

สำหรับขั้นตอนการกำจัดปลวกด้วยระบบ Home-Bait เราสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1. การติดตั้งสถานี Home-Bait

โดยเราจะเริ่มจากการติดตั้งสถานี Home-Bait ในตำแหน่งที่พบปัญหาปลวก ปลวกจะเข้ามากินเหยื่อพิษ ที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์เซลลูโลสสำเร็จรูป ซึ่งเป็นอาหารที่ปลวกโปรดปรานมากที่สุด เหยื่อพิษที่ใช้กำจัดปลวกนั้น จะไม่มีกลิ่น ไม่เป็นอันตราย จึงทำให้สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ภายในบ้านของเรา ไม่ว่าบริเวณนั้นจะมีเด็ก หรือสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ก็ตาม

 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจเช็คและเติมเหยื่อ

หลังจากที่เราได้ติดตั้งสถานีเหยื่อ Home-Bait แล้ว จนท. จะเข้าตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของปลวกในสถานีเหยื่อ ว่าถึงระยะการกำจัดปลวกระยะใดแล้ว ตรวจเช็คปริมาณของวรรณะต่างๆ ปลวกที่ลดลง และเติมเหยื่อเพิ่มลงในสถานีในระดับที่เหมาะสม ส่วนระยะการเข้าตรวจเช็คนี้ จนท.จะเข้าบริการทุกๆ 7-15 วัน ครับจนกว่าจะกำจัดปลวกหมดทั้งรัง

 

ขั้นตอนที่ 3 ถอดสถานี Home-Bait

ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกำจัดปลวกด้วยระบบ Home-Bait เมื่อ จนท. เข้าตรวจวิเคราะห์ และเติมเหยื่อลงในสถานีอย่างต่อเนื่อง จนไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆ ของปลวกในสถานี และไม่พบปลวกภายในบ้าน ซึ่งถือว่าการกำจัดปลวกได้เสร็จสิ้นขั้นตอนขอการกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ Home-Bait แล้ว

 

อีก 1 จุดเด่นระบบ Home-Bait นี้ นั้นคือ เป็นระบบที่เราสามารถตรวจสอบผลของการกำจัดปลวก ว่าอยู่ในระยะการกำจัดปลวกระยะใดแล้ว จะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานแค่ไหน และการกำจัดปลวกได้ทั้งรังหรือไม่ โดยการดูสัดส่วน ลักษณะของวรรณะของปลวกในสถานีเหยื่อนั้นเอง