ยุงกัดทำให้ติด COVID-19 หรือไม่ ?

ยุงเป็นพาหะของโรคติดต่อหลายชนิด โดยเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากไวรัส เช่น ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้สมองอักเสบ และ โรคซิก้า เป็นต้น เนื่องจากไวรัส SARS-CoV-2 ต้นเหตุของโรคโควิด-19 ที่ติดต่อกันง่าย จึงมักมีคนสงสัยว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า ไวรัสชนิดนี้จะติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางยุงเป็นพาหะ คำตอบที่ได้จากนักวิทยาศาสตร์คือ ไม่น่าเป็นไปได้ หรือ ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าจะเกิดขึ้นได้ แต่สำหรับหลายคนคำตอบแบบนี้ยังคงไม่ปักใจเชื่อ
.
วันนี้มีงานวิจัยตีพิมพ์ออกมา จากกลุ่มนักวิจัยจาก Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการทดลองเพื่อชี้ชัดว่า ยุง ไม่ใช่สัตว์ที่ไวรัส SARS-CoV-2 จะเข้าไปอยู่ได้ ทีมวิจัยนี้ได้นำยุง 3 สายพันธุ์คือ ยุงลายบ้าน (Ae. aegypti) ยุงลายสวน (Ae. albopictus) และ ยุงรำคาญ (Cx. quinquefasciatus) มาทำให้สลบ แล้วฉีดไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า intrathoracic inoculation คาดว่าวิธีนี้น่าจะนำไวรัสจำนวนประมาณ 200 อนุภาคเข้าสู่ตัวยุง หลังจากนั้น เลี้ยงยุงต่อไป ในแต่ละวัน ยุงจะถูกจับมาสกัดหาไวรัสในร่างกาย โดยการเพาะเชื้อไวรัสในเซลล์ว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร
.
ผลการทดลองที่ออกมาชัดเจนว่า หลังจากที่ฉีดไวรัสให้ยุงทันที จะสามารถตรวจพบไวรัสในตัวยุงทั้งสามชนิดได้ แสดงว่าฉีดไวรัสเข้าไปตัวยุงสำเร็จ แต่พอเลี้ยงยุงต่อไปเรื่อยๆ ตั้งแต่วันแรก ยุงกลุ่มที่ได้รับไวรัสเข้าไป ไม่สามารถตรวจพบไวรัสได้อีกเลย ยกเว้นยุงลายสวนตัวเดียวที่พบไวรัสเหลือในวันที่ 1 และ หลังจากนั้นก็ไม่พบเช่นกัน วิธีการฉีดไวรัสให้กับยุงโดยตรงเช่นนี้ ทางทีมวิจัยใช้คำว่า “an extreme challenge” ซึ่งหมายถึง วิธีที่สุดโต่งมากๆ เพราะปกติยุงจะได้รับไวรัสจากการดูดเลือดของโฮสต์ ซึ่งปริมาณไวรัสที่ยุงจะได้รับด้วยวิธีทางธรรมชาติ ไม่มีทางได้มากเท่ากับการทดลองในการศึกษาชิ้นนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ชี้ชัดว่า ยุง คงไม่ใช่พาหะของไวรัสโรคโควิด-19 แน่ๆ
.
อ่านงานวิจัยนี้แล้ว สำหรับนักวิจัยที่ทำงานกับ Coronavirus มาคงไม่แปลกใจ เพราะ เป็นที่ทราบกันดีว่า ไวรัสตระกูลนี้ติดได้แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ สัตว์ปีก การที่ไม่พบไวรัสเหลือเลย อาจจะบอกว่า นอกจากไวรัสติดเซลล์ยุงไม่ได้ หรืออาจเป็นไปได้ว่า ในร่างกายยุงอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำลายไวรัสที่ฉีดเข้าไปจนหมด… โชคดีที่ทีมวิจัยนี้ไม่พบผลออกมาในทางกลับกัน คือ เจอไวรัสไปต่อได้ในยุง งานนี้คงมีอะไรให้ทำวิจัยกันต่ออีกเยอะแน่ๆ

ไวรัสโรค COVID-19 ไม่ติดยุง…ผลการทดลองชี้ชัด!
เอกสารอ้างอิง
https://www.nature.com/articles/s41598-020-68882-7…
https://www.facebook.com/avctbiotec/